divendres, 24 d’abril de 2009El Claustre de professors del C.M. de FPA Cullera i l’Associació d’Alumnes del FPA Cullera hem decidit adherirnos a les reivindicacions que des de la Mesa d’Agents Socials de la FPA i la FEVAEPA es van decidir en la reunió mantinguda a la ciutat de Xàtiva el 21 d’abril de 2009 per a la jornada de mobilitzacions convocades per la Plataforma en defensa de l’Ensenyament Públic del País Valencià i en particular en els punts que afecten a la Formació de Persones AdultesEl Claustre de professors del C.M. de FPA Cullera i l’Associació

per una
formació de persones adultes
amb futur i digna

· increment de les inversions pressupostàries en la Formació de Persones Adultes: millorar el finançament a les entitats locals, elaboració i establiment d'un Conveni General Multilateral i més dotació econòmica i d'equipaments als centres públics de FPA.

· augment de les subvencions a les associacions i federacions de participants així com la regularització del professorat i del personal col·laborador de les associacions.

· millora i consolidació de les plantilles multiprofessionals dels centres, dotació de personal administratiu i de serveis, de psicopedagogs per als departaments d'orientació, de professorat tècnic per a la formació professional i d'altres especialistes; reconeixement de les unitats proveïdes per altres administracións; així com un ROF específic per a la FPA.

· construcció, adequació, dignificació i millora dels centres públics de FPA .

· elaboració de la normativa i la posada en marxa dels Plans i Consells Territorials.

· transferència dels centres de FPA de la Diputació de València.