Departament Accés a la Universitat / CiclesAl CM FPA Cullera oferim cursos de preparació per a la prova lliure d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. I ara també amb la nova legislació per a majors de 45 anys.
La configuració dels cursos preparatoris poden modificar els seu contingut en base a la demanda i també a la disponibilitat de professors, així com a la disponibilitat horària i la programació general del centre.

La matrícula als cursos de preparació es du a terme en el període ordinari de matriculació, és a dir, durant el mes de setembre.

Per a més informació ací teniu una sèrie de documents que podeu descarregar i d'enllaços a la universitat.

Enllaços d'interés:

Universitat de València
Servei d'Estudiants Universitat de València (Sestud)
Universitat Politècnica de València
Universitat d'Alacant
Universitat Jaume I de Castelló

..................................................................................................................

A causa de les retallades econòmiques que el centre ha sofert en els darrers anys, ens es totalment impossible oferir cursos de preparació pera l'accés a Cicles de Grau Superior.

No obstant en el següent enllaç podeu trobar informació sobre com sol·licitar l'admissió a cursos preparatòris per a l'eccés en aquests cicles.

Pàgina d'informació de l'oferta de Cicles Formatius Mitjà i Superior

Sol·licitud d'admissió en cursos preparatoris per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior