dijous, 28 de maig de 2009

La Formació de Persones Adultes. Un any més.

A les acaballes d’aquest curs escolar és un bon moment per fer-ne un xicotet balanç de tot el que s’ha dut a terme al Centre de Formació de Persones Adultes de Cullera (Escola d’Adults).
Un any més s’ha incrementat el nombre de persones que s’han matriculat en els diferents cursos i programes que s’hi ofereixen. Han estat 552 persones gairebé 80 persones més que l’any passat, i tot això gràcies a l’esforç i el compromís de la plantilla de professors i professores i a la implicació de l’Associació d’Alumnes del Centre que han fet possible que amb els mateixos mitjans humans i tècnics que els darres anys es poguera donar resposta a la demanada d’aprenentatge de la població de cullera i també dels voltants. Una demanda real i necessària, ara encara més en temsp de crisi on un dels pilars bàsics per a la recuperació econòmica i productiva és l’ensenyament i l’educació.És bo esmentar el que s’ha fet i valorar els resultats obtesos.
Pel que fa a l’ensenyament bàsic , aquell que comprén des de l’alfabetització fins a l’obtenció del Graduat en Educació secundària, han estat 94 persones les que estan cursant encara aquest ensenyaments que els permetrà obtenir el Certificat d’Estudis (Cicle I de la FPA i equivalent a l’anterior Graduat d’EGB) o el títol de GES (Graduat en Secundària), unes altres 40 persones optaran dintre de pocs dies a la prova per accedir als Cicles Formatius de Grau Superior i per això hem tingut reunions informatives amb els instituts de la comarca i els alumnes per informar-los i orientar-los. També en les properes setmanes 85 alumnes es presentaran a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià que els premetrà obtenit els títolscorresponents segons els nivells als quals es presenten, elemental, mitjà i superior, per tal de millorar en l’escala professional o poder accedir a treballs en els quals el valencià possibilita major puntuació o és un títol necessari. A més s’ha pogut donar resposta a més de 200 persones forasteres en la necessitat d’aprendre qualsevol de les dues llengües ofiacials, el valencià i el castellà, cosa que els permetra una major integració en la societat. Per últim ja hem pogut valorar-ne els resultats obtesos pels alumnes que s’han presentat a les proves d’Accés a la Universitat i que han aprovat els examens i per tant començaran un nou i esperem que fructífer i meravellós camí en el món universitari. Per a tots ells i totes elles la nostra felicitació per haver-ho aconseguit. Sabem que era un repte gran i complicat però el que preval és l’enorme satisfacció que açò suposa tant per a ells com per als professors que hem tingut el plaer de poder ajudar-los.
No podem oblidar, ans al contari, felicitar a l’Associació d’Alumnes del Centre per la seua implicació i ajuda inestimable en el bon funcionament del Centre. Gràcies a ells i sobretot a la Junta Directiva s’han pogut oferir i dur a terme tota una sèrie d’activitats tan importants en l’aprenentatge de les persones adultes. Així s’han fet dinars i viatges culturals en dates assenyalades com ara Nadal i el que es farà a final de curs, hem gaudit de col·loquis tan interessants com el de l’escriptor cullerà Manel Joan i Arinyó sobre els seus llibres i impulsar l’animació lectora entre els alumnes o s’ha participat de forma activa en la Fira de l’Estudiant i en les Jornades d’Associacionisme organitzades per la Federació d’Associacions de FPA (FEVAEPA). També s’ha donat cabuda a l’aprenentatge informal amb tallers com el de Comsum Responsable o el d’Art Efímer que ens ha permés conéixer millor i aprendre a respectar i valorar el nostre patrímoni cultural i artístic. I per últim cal donar la nostra enhorabona als tres alumnes que aquest any han estat seleccionats en el Certamen Literari de FPA que es va celebrar a Alacant, al qual vam assistir per tal de poder gaudir del patrimoni d’aquesta ciutat i d’una exposició excel·lent amb obres procedents del British Museum i per descompat dels treballs que van presentar al certamen els nostres alumnes Rosa Maria Osa Costa, José Blasco Ruano i Francisco Javier Solaz Grau. A tots tres enhorabona .

Centre Públic Municipal de Formació de Persones Adultes de Cullera.