divendres, 19 d’agost de 2016

Programació Formació Curs 2016-2017

Matrícula i Inscripcions CURS 2016-2017

De dilluns a dijous de 17h a 20h i divendres de 10h a 13h 


  • 5, 6 i 7 de setembre: Graduat en Educació Secundària (GES). Els alumnes de nova incorporació han de dur certificats de notes d'estudis anteriors si en tenen.

  • Del 5 al 9 de setembre: Preinscripció Programes Formatius, valencià, anglés, castellà, accés a la universitat 

  • Del 13 al 16 de setembre: Matrícula definitiva Programes Formatius


* Enguany el programa d'Accés a la Universitat incrementa les hores i les assigantures de manera que des de l'Escola oferim la possibilitat de preparar-te completa la branca de Ciències Socials i Jurídiques : valencià, castellà, comentari, anglés o francés, matemàtiques i història.
A través d'aquesta branca pots accedir als graus de: Activitat Física i Esport, Ciències polítiques, Audiovisula, Criminologia, Dret, Educació Social, Geografia , Periodisme o Pedagogia entre d'altres.


dimecres, 8 de juny de 2016

Calendari de matrícula per a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Presentació de sol·licituds d’admissió per a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de FP i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 7 al 17 de juny, ambdós inclosos. (Per a les sol·licituds a cicles formatius en règim presencial i en semipresencial o a distància es farà un ús previ de l’assistent telemàtic).

Assistent telemàtic per a la sol·licitud d'amissió a Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Assitent telemàtic per a la sol·licitud d'admissió a Cicles Formatiu de Grau Superior 

Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior de la Formació Professional del Sistema Educatiu: a) Els sol·licitants que, al juny, reunisquen els requisits acadèmics marcats per la normativa vigent, presentaran el certificat corresponent del 22 al 29 de juny. b) La resta de sol·licitants presentaran el certificat corresponent fins a l’11 de juliol. c) En tots els casos anteriors, si per qualsevol circumstància no ha pogut presentar-se en els terminis indicats, es podrà fer, excepcionalment, fins al dia 11 de juliol

divendres, 22 d’abril de 2016

Novetats sobre Cicles Formatius Grau Mitjà i Superior

Educació simplifica el procés d'admissió en cicles formatius de grau mitjà i superior

20/04/2016 
La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez, ha anunciat que es convocarà un únic procés d'admissió de l'alumnat de cicles formatius, eliminant per tant l'extraordinari, la qual cosa permetrà que tots els alumnes afronten el procés en igualtat de condicions.
Es tracta d'una de les novetats de la normativa proposades per la Conselleria i que es negociarà en les diferents meses que se celebraran demà dijous 21 d'abril.
Entre els canvis en la normativa que regula la Formació Professional, la Conselleria proposarà modificar l'ordre d'admissió d'alumnat a cicles formatius, l'ordre que estableix les proves d'accés als graus mitjans i superiors i l'ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions per als programes formatius de Qualificació Bàsica.
En concret, respecte a la normativa que regula el procés d'admissió de l'alumnat d'FP, es proposen fixar quotes que permetran l'accés dels alumnes en funció de la seua titulació i requisit de participació. Així, per a accedir a cicles de grau mitjà, el 60% de les places es reservaran per a aquells que posseïsquen el títol de Graduat en ESO, el 20% de les places per als alumnes que tinguen títol Professional Bàsic, i el restant 20% de les places per als qui accedisquen a través de la prova d'accés.
Quant a l'accés a cicles de grau superior, també es preveu l'existència de tres quotes, per la qual cosa el 60% de les places serà per als qui posseïsquen el títol de batxillerat, el 20% per als qui tinguen el títol de tècnic, i el restant 20% per als qui accedisquen mitjançant prova d'accés. Cal destacar que en el cas dels qui presenten el títol de Tècnic, tindran preferència els qui posseïsquen un títol de la mateixa família professional que el cicle al qual desitgen accedir.
No obstant això, s'introdueix la possibilitat que els qui posseïsquen el títol de tècnic puguen optar entre accedir per la quota reservada a aquests titulats o accedir per la quota reservada als qui superen la prova d'accés. En aquest últim cas hauran de superar aquesta prova. 
D'altra banda, també es considera que l'alumnat que tinga el requisit acadèmic d'accés directe en convocatòria ordinària tindrà prioritat davant dels qui obtinguen el requisit acadèmic en convocatòria extraordinària.
Educació preveu publicar enguany el calendari d'admissió de l'alumnat de cicles formatius en una ordre diferent de la que establirà el calendari d'admissió de la resta d'ensenyaments, a causa de les modificacions proposades que seran establides en un nou text normatiu.
Proves d'accés
Quant als canvis en la normativa sobre proves d'accés a cicles formatius, es proposen una sèrie de canvis que s'aplicaran en 2016. En concret, en les proves d'accés a grau mitjà en compte d'estar estructurades en dues parts (sociolingüística i cientificomatematicotècnica) es dividiran en tres: lingüística, social i cientificomatematicotècnica.
Al seu torn, en la part lingüística introdueix com a nou contingut llengua estrangera, anglés, que s'afig al ja existent de llengua i literatura. La nova part social incorpora el contingut de ciències socials, és a dir, geografia i història, que anteriorment figurava en la part sociolingüística. En la part cientificomatematicotècnica se substitueix tecnologia per tractament de la informació i competència digital.
Pel que fa a les proves d'accés a cicles de grau superior, en la part comuna de la prova també s'afig tractament de la informació i competència digital, atés que així s'estableix en el RD 1147/2011, junt amb els continguts de llengua i literatura (castellana o valenciana ), llengua estrangera (anglés) i matemàtiques.
Finalment, cal destacar que en les proves a realitzar en 2016 i amb caràcter transitori, tant la prova d'anglés en grau mitjà, com la de tractament de la informació i competència digital en grau mitjà i superior seran d'obligatòria realització, si bé les seues qualificacions no faran mitjana amb la resta de matèries. No obstant això, si l'interessat les supera permetrà incrementar la seua qualificació en 0,15 punts per cada matèria que supere.

dilluns, 14 de març de 2016

Ja tenim la falla exprés guanyadora

Per fi tenim ja la falla guanyadora de les Falles Exprés 2016
La votació oberta i popular ha quedat així:

1. Feu fum, feu! : 93 vots
2. Jim Ton Ic :  75 vots
3. El caloret : 57 vots
4. Louis Boiton: 35 vots
5. Al Jutjat:  24 vots

Però no us preocupeu , les nostres Falles Exprés tenen totes premi. No importa el lloc en què heu quedat. Allò important és que hem treballat en grup i hem comprovat que tots aportem i tots aprenem dels altres i que treballant així els resultats són més satisfactoris. Enhorabona a tots i totes!