dimecres, 8 de juny de 2016

Calendari de matrícula per a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Presentació de sol·licituds d’admissió per a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de FP i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 7 al 17 de juny, ambdós inclosos. (Per a les sol·licituds a cicles formatius en règim presencial i en semipresencial o a distància es farà un ús previ de l’assistent telemàtic).

Assistent telemàtic per a la sol·licitud d'amissió a Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Assitent telemàtic per a la sol·licitud d'admissió a Cicles Formatiu de Grau Superior 

Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior de la Formació Professional del Sistema Educatiu: a) Els sol·licitants que, al juny, reunisquen els requisits acadèmics marcats per la normativa vigent, presentaran el certificat corresponent del 22 al 29 de juny. b) La resta de sol·licitants presentaran el certificat corresponent fins a l’11 de juliol. c) En tots els casos anteriors, si per qualsevol circumstància no ha pogut presentar-se en els terminis indicats, es podrà fer, excepcionalment, fins al dia 11 de juliol