dilluns, 14 de setembre de 2015

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA

El període de formalització de la matrícula és des del dia 14 de setmebre fins al 17 inclusivament. 
Cal aportar: 


  • Fotocòpia del DNI, NIF o Passaport (només els que siguen nous alumnes) 
  • 25 euros de la quota de l'Associació d'Alumnes ( en el mateix centre) 

Horari de 16'30h a 20'30h 

* Si no passeu a formalitzar la matrícula dins del període establert es considerarà que la persona en qüestió no està interessada i perdrà per tant la plaça que ocuparà una altra persona de les que es troben en reserva. 

* A les persones que estiguen en llista d'espera o reserva en algun grup, se les telefonarà en el momemnt que hi haja places lliures.