dilluns, 11 de maig de 2015

TERMINIS PER A SOL·LICITAR PLAÇA EN GRAU MITJÀ, SUPERIOR I BATXILLERAT

Termini de presentació
* PROCÉS ORDINARI - 2015


SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ
- Batxillerat: del 25 de maig a l'1 de juny.
- FPB, CFGM i CFGS: del 21 de maig a l'1 de juny.
- Programes Formatius de Qualificació Bàsica (PFCB): del 27 al 29 de juliol.

MATRÍCULA
- Batxillerat: 7 i 8 de juliol.
- FPB, CFGM i CFGS: de l'1 al 6 de juliol.
- Programes Formatius de Qualificació Bàsica (PFCB): 10 i 11 de setembre.


* PROCÉS EXTRAORDINARI - 2015

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ:
- Batxillerat: 14 i 15 de juliol.
- FPB, CFGM i CFGS: 14 i 15 de juliol.

MATRÍCULA:
- Batxillerat: 28 i 29 de juliol.
- FPB, CFGM i CFGS: 29 i 30 de juliol.

Més informació: Cliqueu ací