dimarts, 24 de març de 2015

Convocatòries anuals de proves lliures JQCV, EOI, CM

Us informem que ja està obert o s'obriran pròximament els períodes de matrícula a les proves anuals de valencià de la Junta Qualificadora, de les diferents llengües a l'Escoles d'Idiomes i de les proves lliures a CiclesVALENCIÀ JUNTA QUALIFICADORA
Termini de presentació de les sol·licituds
  • Període únic: de 25 de març al 24 d'abril de 2015
  • NOTA:  esta matrícula dóna dret a presentar-se a les proves dels dos períodes anuals d'exàmens (juny i novembre).
  • Els alumnes de l'escola podeu emplenar els formularis al Centre (parleu amb els vostres professors respectius)
  • Més informació: Detall de procediments

ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES 


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR