divendres, 13 de setembre de 2013

RESULTAT DEL SORTEIG DE LES PLACES PER A GES (GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)


IMPORTANT : Una vegada  la persona preinscrita ha sigut admesa ja té la plaça reservada, però ha de passar a formalitzar la matrícula entre el dilluns dia 16 i el divendres dia 20 de 16'30h a 20'30h per la secretaria del Centre. Si dins d'eixe termini no ha passat a formalitzar la matrícula es considerarà lliure la plaça que mantenia i s'oferirà a les posssibles persones que estiguen en llista d'espera o a noves matrícules


LLISTAT PLACES GES (GRADUAT)