dimarts, 28 de maig de 2013

Prova lliure de GES

La prova tindrà lloc el dia 7 de juny de 2013 a partir de les 09:30 h.

Si esteu admesos heu de presentar-vos en el centre que heu seleccionat proveïts de l'original del DNI o passaport, en el cas de nacionalitat espanyola i, si són estrangers residents, amb la targeta de residència (NIE) en vigor.

Llistat d'amesos i exclosos, i lloc d'exàmen per a les proves lliures de GES ( Graduat en Educació Secundària Adults) de València

- La prova se celebrarà en sessions de matí i vesprada:
a) La sessió de matí s'iniciarà a les 09.30 hores i finalitzarà a les 14.00 hores, i es dedicarà íntegra a la primera i segona part de la prova. La primera part constarà de continguts dels mòduls següents: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.
Esta part es realitzarà des de les 09.30 fins a les 11.30 hores. De les 11.30 hores a les 12.00 hores hi haurà un període de descans.
La segona part constarà de continguts dels mòduls següents: el Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals, i es realitzarà des de les 12.00 a les 14.00 hores.
b) La sessió de vesprada, que començarà a les 16.00 hores, i finalitzarà a les 19.30 hores, es dedicarà a la tercera part de la prova que contindrà continguts dels mòduls següents: Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.