dimecres, 2 de setembre de 2009

curs 2009 / 20010

MATRÍCULA DEL 7 AL 31 DE SETEMBRE DE 17H A 20H A LA SECRETARIA DEL CENTRE ( C/ VALÈNCIA, 37 )
Per a matricular-se cal tindre complits 18 anys abans del 31 de desembre d'aquest any.
Documentació:
1. Document identificatiu vigent , DNI, NIE, PASSAPORT
2. Full de matrícula
3. Rebut d'ingrés de la quota a l'associació d'alumnes 20e (la quota és anual i única, és a dir servix per a qualsevol dels cursos o programes als quals et matricules).

Les persones que es matriculen en la Formació Bàsica GES (Graduat en Secundària) han de portar si ho han fet l'expedient acadèmic dels curos d'ESO i assignatures aprovades.

CURSOS I HORARIS

FORMACIÓ BÀSICA

1. Cicle I, 3r nivell NEO-BASE de dilluns a divendres de 16h a 18h
2. Cicle II , 1r nivell (Graduat en Educació Secundària) de dilluns a divendres de 16h a 19h
3. Cicle II, 2n nivell (Graduat en Educació Secundària) de dilluns a divendres de 19h a 22h

PROGRAMES FORMATIUS

VALENCIÀ

Bàsic ( per a estrangers) : dimarts i dijous de 16h a 18h
Elemental: dimecres i divendres de 18h a 20h
Mitjà grup A : dilluns i dimecres de 20h a 22h
Mitjà grup B: dimarts i dijous de 18h a 20h
Superior: dimarts i dijous de 19h a 21h

ANGLÉS

Anglés 1: dimarts i dijous de 20h a 22h
Anglés 2: dilluns i dimecres de 17h a 19h
Anglés 3: dilluns i dimecres de 19h a 21h

CASTELLÀ:

Alfabetització: dilluns i dimecres de 19h a 21h
Neolectors: dimarts i dijous de 16h a 18h
Bàsic 1 grup A: dimecres i divendres de 18h a 20h
Bàsic 1 grup B: dimarts i dijous de 20h a 22h
Bàsic 2: dilluns de 18h a 20h i dijous de 19h a 21h
Perfeccionament 3: dilluns i dimecres de 20h a 22h

ACCÉS A LA UIVERSITAT : de dilluns a dijous de 16h a 19h i divendres de 16h a 18h

PROVA ACCÉS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Grup A: dilluns, dimecres i divendres de 16h a 18h
Grup B: dilluns, dimecres i dijous de 19h a 21h